Hťt Natuurlijke Behandelprogramma voor Mensen met Diabetes type II en Overgewicht


Diabese is gericht op het veranderen van de leefstijl van volwassen mensen. Het behandelt mensen met Diabetes type 2 en overgewicht. U bent de baas van uw lichaam en Diabese helpt zeer effectief met een unieke combinatie van moderne Westerse inzichten en de eeuwenoude geneeskunde Ayurveda.


Meer over Diabese....>>>>

GRATIS INFORMATIEAVONDEN OVER DIABESE IN DE AYURVEDA KLINIEK, GEEF JE OP VIA

010-4222923


Het wel en wee van suikerziekte in detail

 

We kennen  allemaal wel iemand die aan suikerziekte lijdt. Een ziekte die kwalijke gevolgen en zelfs de dood tot gevolg kan hebben als er niet of niet tijdig wordt ingegrepen, maar die ook perfect onder controle kan worden gehouden. Het feit dat we allemaal wel één of meerdere personen kennen die aan suikerziekte lijden, toont meteen de wijdverspreidheid en de impact die deze ziekte op het leven van vele mensen heeft. Bovendien ziet het er niet naar uit dat er met problemen zoals obesitas snel een einde aan deze opwaarste trend zal komen. Als de huidige trend zich voortzet dan zal volgens onderzoek het aantal suikerziektegevallen bij kinderen onder de 15 jaar tegen 2020 met maar liefst 70% gestegen zijn. Om u nog een beeld van de opmars te geven; tegen 2025 verwacht men in Nederland dat 1,4 miljoen mensen met suikerziekte zullen moeten leven. Dit getal is ongeveer een verdubbeling van het huidig aantal mensen die diabetes hebben.

Velen zien het als de prijs die we betalen voor onze vooruitgang. Diabetes wordt immers in grote mate beÔnvloedt en bepaald door zaken zoals obesitas, onze groeiende gemiddelde lengte en het grote aantal keizersnedes die we ondergaan. Het zijn maar enkele van de vele factoren die bewijzen dat technologische vooruitgang niet altijd positieve effecten heeft.

Tijd dus om suikerziekte wat meer in detail te bekijken. Maar voor we even blijven stilstaan bij de verschillende types van diabetes, de lange-termijn gevolgen en bij het verband tussen suikerziekte en obesitas, lijkt het ons nuttig om suikerziekte de definiŽren. Wat is suikerziekte of ook wel diabetes genoemd nu precies?

 

Suikerziekte gedefinieerd

Suikerziekte behoort tot de groep van de metabolische aandoeningen die karakteristiek gepaard gaat met een hoge suikerspiegel (glucose) omwille van een slecht werkende insulineafscheiding. Normaal gezien wordt de suikerspiegel in het bloed van een persoon onder controle gehouden door insuline, een hormoon dat door de pancreas wordt aangemaakt. Insuline gaat de suikerspiegel in het bloed verlagen. Wanneer de suikerspiegel, bijvoorbeeld na het eten van zoetigheden, de hoogte inschiet, schiet de pancreas in actie door insuline af te scheiden die het glucoseniveau op een normaal niveau houdt. Bij patiŽnten met suikerziekte veroorzaakt de afwezigheid of het tekort aan insuline hyperglycemie, een te hoge bloedglucosespiegel. Diabetes is een chronische medische aandoening wat inhoudt dat ze onder controle kan worden gehouden, maar dat ze wel voor het leven wordt meegedragen.

 

De verschillende types van suikerziekte

Over het algemeen kunnen we twee types van suikerziekte onderscheiden. Er zijn nog andere minder voorkomende vormen van diabetes zoals LADA en MODY, maar algemeen gesproken wordt wel altijd naar type 1 en type 2 verwezen.

Ondanks dat men type 1 diabetes op alle leeftijden kan krijgen, wordt het ook wel eens jeugddiabetes genoemd. De officiŽle naam luidt echter insuline afhankelijke diabetes mellitus. Bij deze vorm van suikerziekte ondergaat de pancreas een auto-immuun aanval van het lichaam zelf waardoor deze niet meer in staat is om insuline aan te maken. Het immuunsysteem gaat meer bepaald anti-lichamen en inflammatoire cellen aanmaken die zich tegen het lichaam gaan richten en daardoor schade kunnen aanbrengen. Bij het overgrote deel van de patiŽnten worden abnormale anti-lichamen gevonden. Anti-lichamen zijn proteÔnen in het bloed die van het immuunsysteem onderdeel uitmaken. PatiŽnten die aan type 1 lijden zijn van insulinemedicatie afhankelijk om in leven te blijven.

Naar diabetes type 2 wordt ook wel eens als non-insuline afhankelijke suikerziekte mellitus verwezen. Bij een type 2 aandoening kunnen de patiŽnten via hun lichaam nog steeds insuline aanmaken, maar is de productie te onregelmatig om een goede werking van het lichaam te garanderen. In vele gevallen gaat de pancreas hogere dan normale hoeveelheden insuline produceren.  Daarnaast kan de insuline die door de pancreas wordt aangemaakt ook niet optimaal of van een slechte kwaliteit zijn. Terwijl in het verleden altijd werd aangenomen dat type 2 suikerziekte vooral bij mensen boven de 30 voorkwam en de effecten stegen naarmate de leeftijd steeg, zien we nu een alarmerende hoeveelheid patiŽnten met type 2 diabetes die nog in hun tienerjaren zijn. Het is zelfs zo dat voor de eerste maal in de geschiedenis type 2 suikerziekte meer voorkomt bij kinderen dan type 1 diabetes. Dit is vooral te wijten aan slechte eetgewoontes, een hoger lichaamsgewicht en een gebrek aan beweging. Omdat vooral overgewicht en obesitas een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van diabetes en omdat obesitas een groeiend fenomeen is, lijkt het ons nuttig om de relatie tussen beide onder de loep te nemen.

 

De relatie tussen obesitas en suikerziekte

Volgens het WGO, de Wereldgezondheisorganisatie, is het aantal obese patiŽnten verdrievoudigd tijdens de laatste twee decennia. Momenteel lijdt ongeveer één op de vijf Europeanen aan obesitas. Niet verwonderlijk dus dat ook het aantal personen die aan suikerziekte lijden in een stijgende lijn zit. Obesitas wordt namelijk in nauw verband gebracht en als oorzaak gezien van vele aandoeningen en ziektes zoals cardiovasculaire aandoeningen, maar ook van diabetes mellitus 2. Er wordt door verschillende organisaties, wetenschappers en dokters dan ook aangegeven dat suikerziekte en obesitas de grootste gezondsheidsuitdaging van de 21 ste eeuw zullen zijn. Omdat de risicofactoren van zowel obesitas als suikerziekte vaak in verband worden gebracht met ras, leeftijd en familiegeschiedenis wordt soms nog wel de vraag gesteld of er wel degelijk een verband is tussen beide zaken. En dat is er zeker en vast!

Van de mensen die de diagnose type 2 suikerziekte krijgen, hebben er maar liefst 80 tot 90% ook de diagnose obesitas gekregen. Deze cijfers vormen een interessante aanwijzing voor het verband tussen suikerziekte en obesitas. Nu we een van de belangrijkste oorzaken kennen, kunnen we ook proberen om diabetes in de toekomst te voorkomen. Met overgewicht kampen gaat ervoor zorgen dat uw lichaam op verschillende manieren met stress krijgt te maken, zo ook wat betreft de functionaliteit van het lichaam om de gepaste bloedsuikerspiegel te onderhouden. Overgewicht kan er zelfs voor zorgen dat uw lichaam resistant voor insuline wordt. Als u al met suikerziekte gediagnosticeerd bent dat kan dit betekenen dat u nog meer insuline zult moeten innemen om suiker in uw cellen te krijgen en als u nog geen diabetes heeft, kunnen de effecten op lange termijn van insulineresistentie resulteren in de ontwikkeling van suikerziekte.

 

Voorkom obesitas, voorkom suikerziekte

Om de kans op suikerziekte te verkleinen, is het belangrijk dat de patiŽnt op een gezond gewicht blijft en dat hij of zij voldoende fysieke activiteiten uitvoert. Als men met overgewicht kampt, kan een klein gewichtsverlies van 5 tot 10 procent al een wereld van verschil betekenen en de ontwikkeling van suikerziekte voorkomen of toch op zijn minst de kans drastisch verkleinen dat men de aandoening ontwikkelt. Zelfs al valt men in een groep die een verhoogd risico op diabetes heeft. Heeft de patiŽnt al suikerziekte dan kan een klein gewichtsverlies de hoeveelheid medicatie die moet ingenomen worden verkleinen. Bovendien voorkomt men op deze manier onaangename complicaties van suikerziekte zoals blindheid, hartfalen en hartaanvallen.

Mensen die aan obesitas lijden, doen er best aan om een vezelrijk en laag carbohydraat dieet te volgen en elke dag minstens 20 tot 30 minuten fysieke activiteit uit te voeren. Best is om eerst altijd een dokter te raadplegen voor met een bepaalde training of een bepaald dieet te starten. Dit geldt zeker voor mensen die aan suikerziekte lijden!

 

De invloed van insuline op obesitas

Belangrijk in het obesitas – suikerziekte verhaal is de invloed van insuline. Het is namelijk zo dat gewichtstoename zeer vaak voorkomt bij mensen die insuline nemen om suikerziekte te behandelen. Met de negatieve relatie tussen obesitas en diabetes in het achterhoofd is het raadzaam om hier rekening mee te houden. Insuline innemen, betekent immers dat de patiŽnt meer insuline gaat gebruiken om zijn bloedsuikerspiegel onder controle te houden, maar het betekent dus ook dat er meer glucose door de cellen zal geabsorbeerd worden in plaats van door het lichaam zal afgebroken worden. Deze geabsorbeerde glucose zal door het lichaam als vet worden opgeslagen en daarom gewichtstoename in de hand werken.

Gewichtsverlies en -controle is door deze insulinefactor daarom niet alleen belangrijk op een preventieve wijze, maar ook als men al suikerziekte heeft vastgesteld. Als een patiŽnt diabetes heeft dan moet ook het voedingspatroon worden aangepast. Anders zal men al snel met gewichtstoename te maken krijgen bij het innemen van insuline. Met alle gevolgen vandien. Het lichaam zal het nog moeilijker krijgen om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden en ook het risico op mogelijke complicaties die nauw verband houden met suikerziekte zal toenemen.

In werkelijkheid is het zo dat als men insuline begint in te nemen om suikerziekte te behandelen men niet meer zoveel voedsel nodig heeft als voordien. Aangezien het lichaam het aanwezige voedsel op een gepastere en slimmere manier gaat aanwerven, in plaats van het te verspillen, is het belangrijk dat de diabetespatiŽnt begrijpt dat zijn of haar lichaam niet zoveel voeding meer nodig heeft dan voordien. Hopelijk zal het aanpassen van de eetgewoontes de patiŽnt behoeden voor een eventuele gewichtstoename door het innemen van insuline. Daarenboven kunnen patiŽnten die aan suikerziekte lijden best ook op regelmatig tijdstip hun bloedsuikerspiegel controleren zoals ook aanbevolen door iedere dokter.

 

De mogelijke lange-termijn gevolgen van suikerziekte

Om aan te tonen dat de behandeling en een bewust eetpatroon om obesitas te voorkomen van uitermate groot belang zijn als een patiŽnt suikerziekte heeft, leek het ons interessant om ook eens naar de mogelijke complicaties van diabetes op lange termijn te kijken. Er zijn immers maar al teveel mensen die een gepaste behandeling, met de nodige nefaste gevolgen, uitstellen. Suikerziekte kan namelijk vele organen zoals het hart, het zenuwsysteem, de ogen en de nieren aantasten. Enkele van de meest voorkomende complicaties zijn:

 

 

  • Hart- en bloedvatenaandoening: Suikerziekte verhoogt aanzienlijk het risico op cardiovasculaire problemen zoals angina, hartaanvallen, hartinfarcten, adervernauwing en een verhoogde bloeddruk. Zo heeft men twee tot vier maal zoveel kans op een hartinfarct dan normaal.
  • Zenuwschade: Een overvloed aan suikers kan de wanden van kleine bloedvaten die zenuwen voeden beschadigen. Dit komt vooral voor in de onderste ledematen. Als er niet wordt opgetreden dan kunnen aangetaste ledematen zelfs volledig gevoelloos worden. Het kan ook zorgen voor constipatie, misselijkheid, erectiestoornissen en braakneigingen.
  • Nierschade: De nieren tellen miljoenen kleine bloedvaten die het bloed filteren en de afval eruit halen. Suikerziekte kan dit filtersysteem aantasten. Ernstige schade door suikerziekte kan leiden tot nierfalen en een eventuele nierdialyse of niertransplantatie.
  •  Oogschade: Suikerziekte kan de bloedvaten van de retina beschadigen en zo mogelijk tot blindheid leiden. Diabetes verhoogt ook de kans op visuele aandoeningen zoals katarakt en glaucoma.
  • Voetschade: Zenuwschade in de voeten of een slechte bloeddoorstroming omwille van diabetes kan tot verschillende complicaties leiden. Als de suikerziekte onbehandeld blijft dan kunnen er wonden, blaren en ernstige infecties optreden. In de meest extreme gevallen is zelfs een voet- of beenamputatie noodzakelijk.
  •  Huid- en mondaandoeningen: Suikerziekte kan een patiŽnt ook vatbaarder maken voor huidproblemen zoals bacteriŽle en schimmelinfecties. Ook tandinfecties zijn bij een slechte hygiŽne mogelijk.
  •  Osteoporose: Diabetes kan tot een verlaagde minerale botdichtheid leiden waardoor de kans op osteoporose drastisch verhoogt.
  • Alzheimer: Type 2 suikerziekte kan het risico op Alzheimer en vasculaire dementie verhogen.

 

 http://victormanhave.brandyourself.com/Informatie


Inloggen

Registreren?
Wachtwoord vergeten?